SPACE CLEARING
in huis

Je huis vullen met
VOEDENDE ENERGIE

Een Space Clearing wordt ook wel een energetische huisreiniging genoemd. Bij een Space Clearing wordt de kwaliteit van de energie in en rondom huis verbeterd door het letterlijk oplossen en verwerken van energetische spanningen in huis en bij bewoners.

Deze spanningen ontstaan in belangrijke mate door achtergebleven menselijke emoties, zoals stress, angst en verdriet van (oud) bewoners. Daarnaast kan aarde energie zoals breuklijnen en wateraders bovengronds spanning opleveren. Datzelfde geldt voor technologie van bijv. WIFI of omvormers van zonnepanelen, ofwel electro stress.

Door alle verstoringen in een huis de  ruimte te geven en even helemaal aanwezig te laten zijn, kan de spanning ontladen en lost deze op.

Als bewoner merk je direct het verschil!

Voorbeelden van de effecten van een Space Clearing voor bewoners:

 • meer energie;
 • meer levenslust;
 • beter humeur;
 • beter slapen;
 • uitgerust(er) wakker worden;
 • minder spanningen tussen huisgenoten;
 • minder stress;
 • minder gezondheidsproblemen;
 • betere financiën;
 • minder opvoedingsproblemen, etc etc.

Een clearing klaart de lucht in huis. Oude ballast en zwaarte verdwijnt. De energie in huis wordt weer voedend voor bewoners. Het huis voelt na een clearing vaak ‘lichter’ aan.

Onderdelen van een Space Clearing

Energiescan vooraf

Met een energiescan van het huis wordt de huidige situatie inzichtelijk gemaakt. Een energiescan is een ‘nulmeting’ die op 18 onderdelen inzicht geeft in de kwaliteit van de energie voorafgaand aan de clearing.

Space Clearing

Het huis wordt energetisch gereinigd door in het hele huis verstoringen op te zoeken en op te lossen (te clearen). Daarnaast wordt bij alle bewoners spanning weggenomen  (Persoonlijke Clearing) zodat bewoners weer goed afgestemd zijn op de nieuwe energetische situatie in huis.

Herhaling achteraf

Een maand later volgt een herhaling van de Space Clearing op afstand. Tussentijds krijgen alle bewoners 2x een Persoonlijke Clearing en blijft er contact over de effecten van de clearing.

In het werken met energie spelen de dimensies tijd en ruimte geen rol. Clearing kan dus ter plekke maar ook op afstand plaatsvinden. Het effect is hetzelfde en het effect is direct na de clearing merkbaar.

Space Clearing in huis

295,- /incl btw

 • één clearing van 2 à 3 uur, op uw locatie naar keuze
 • incl. een herhaling op afstand van de clearing na één maand
 • 2x tussentijdse clearing van alle bewoners

Space Clearing op afstand

179,- /incl btw

 • één clearing op afstand, zonder fysiek bezoek
 • incl. een herhaling op afstand van de clearing na één maand
 • 2x tussentijdse clearing van alle bewoners
Bij de Space Clearing in huis komen de reiskosten à € 0,24 /km er nog bij.
{

“Voor het eerst in het half jaar dat we in ons nieuwe huis wonen, hebben we rustig geslapen en doorgeslapen! We zijn je dankbaar voor de Space Clearing!”