Je huis vullen met SCHONE energie

Leer werken met energie in ruimtes in de cursus SPACE CLEARING

De cursus SPACE CLEARING leert je hoe je zelf de kwaliteit van de energie in je huis kunt verbeteren en daarmee het welzijn van jezelf en van je huisgenoten kunt vergroten!

Deze cursus is het vervolg op de workshop Persoonlijke Clearing. De opzet is kleinschalig, met veel persoonlijk contact in de vier cursusochtenden.

{

“Het was spannend om de stap naar deze cursus te zetten, maar wat ik heb ervaren in de cursus was bijzonder. Veel verwondering. Er is echt veel dat niet te verklaren valt met mijn hoofd!”

Inhoud van de cursus

De wereld van Space Clearing is een heel bijzondere. Je hoofd staat in dienst van je lichaam, gedachten krijgen even geen kans, verwachtingen spelen geen rol. Je maakt contact met de subtiele energieën in je omgeving. Je volgt dat wat zich voordoet, je stapt een wereld van verrassingen binnen…

Space Clearing beslaat een breed terrein en loopt van het clearen van metafysische verstoringen en geopathische verstoringen tot het afschermen van elektrostress. In de cursus komt dit allemaal aan bod, in de vorm van theorie en praktijk en met oefeningen voor thuis.

Inhoud van de verschillende cursusdagen:

Dag 1

Deze eerste dag gaan we leren werken met een pendel en met een wichelroede en gaan we aan de slag met andere, verdiepende vormen van Persoonlijke Clearing.

Dag 2

Alle vormen van metafysische, ofwel door mensen veroorzaakte verstoringen staan deze dag centraal. Aan de orde komen het ontstaan van deze verstoringen, het ervaren en het oplossen ervan.

Dag 3

Deze dag gaan we in op 2 vormen van geopathische verstoringen, ofwel verstoringen door aarde energie, te weten breuklijnen en ondergrondse wateraders. We staan stil bij het ontstaan hiervan, gaan op zoek naar deze energiesoorten in de omgeving, gevolgd door het ervaren en oplossen van de verstoringen door deze vormen van aarde energie.

Dag 4

De laatste vorm van aarde energie, namelijk magnetische velden komt deze aan de orde. Daarnaast richten we ons op verstoringen door elektrostress, ofwel invloeden van technologie. Naast theorie over het ontstaan van deze verstoringen, zullen we oefenen in het onderscheiden, het ervaren en het oplossen ervan.

Wat brengt deze cursus jou

Na afronding van de cursus kun je zelfstandig je eigen huis clearen. Na voldoende oefening en ervaring kun je met de kennis en ervaring vanuit deze cursus ook andere ruimtes, huizen of gebouwen reinigen.

Maar dat is niet alles. Het bezig zijn met Space Clearing brengt jou meer ontspanning, zorgt ervoor dat je gevoeligheid toeneemt en last but not least neemt ook je ‘beschikbaarheid’ toe! Gaandeweg lossen daarmee je eigen problemen en worstelingen min of meer ‘vanzelf ‘op.

Praktische informatie

De cursus Space Clearing is het vervolg op de workshop Persoonlijke Clearing en alleen toegankelijk voor diegenen die deze workshop hebben gevolgd. Voorafgaand aan de najaarscursus kun je op vrijdag 31 mei of vrijdag 20 september de workshop Persoonlijke Clearing volgen.

De cursus Space Clearing wordt gegeven op vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. 

Voorjaar 2025
Start in maart 2025

Najaar 2024
Start: vrijdag 11 oktober 2024
Dag 2: vrijdag 1 november
Dag 3: vrijdag 15 november
Dag 4: vrijdag 29 november

Locatie: St. Josephstraat 42, 5104 EE Dongen

De kosten voor deze cursus van 4 ochtenden met in totaal max. 6 cursisten bedragen € 345,- incl. btw.

Na het afronden van de cursus krijg je toegang tot de terugkomdagen.