Space clearing in huis

  • één clearing van 2 à 3 uur, op uw locatie naar keuze
  • incl. een herhaling op afstand van de clearing na één maand
  • 2x tussentijdse clearing van alle bewoners

 295,00