SCHONE energie op het WERK

Office Clearing

Bij een Office Clearing – ofwel een energy clearing van de werkomgeving – wordt de kwaliteit van de energie in en rondom een bedrijfspand verbeterd door het oplossen van energetische spanningen in het pand en bij gebruikers. Het kan gaan om een heel bedrijf, maar ook om een kantoor of praktijkruimte aan huis, een winkel, een atelier etc.

Deze spanningen ontstaan in belangrijke mate door stress, angst en andere menselijke problemen op de werkplek. Daarnaast kan er een verstoring in de energie optreden door aarde energie (afhankelijk van de plek waar het kantoor staat) zoals breuklijnen en wateraders en door technologie, ofwel electro stress.

Voorbeelden van effecten van een Office Clearing:

  • meer energie
  • meer creativiteit
  • betere focus & helderheid
  • betere sfeer en samenwerking
  • minder ziekteverzuim

… voor iedereen op de werkplek. Dit alles zorgt ervoor dat het makkelijker en prettiger werken is, de verhouding tussen medewerkers verbetert en de productiviteit toeneemt.

Onderdelen van een Office Clearing:

Energiescan vooraf

Met een energiescan van het gebouw wordt de huidige situatie inzichtelijk. Dit is een ‘nulmeting’ die inzicht geeft in de kwaliteit van de energie voorafgaand aan de clearing.

Office Clearing

Het bedrijfspand wordt energetisch gereinigd door in het hele pand verstoringen op te zoeken en op te lossen (te clearen) en indien gewenst ook bij gebruikers van de ruimte(s) spanning weg te nemen (persoonlijke clearing).

Herhaling achteraf.

Een maand na de Office Clearing volgt nog een herhaling van de Office Clearing, maar dan op afstand.

Praktische informatie

Prijzen van een Office Clearing zijn afhankelijk van de omvang van het bedrijfspand en van het aantal werknemers. Prijs indicatie op aanvraag.