BALANS in de werkomgeving met Feng Shui

De ongeziene kracht van oude wijsheid

Feng Shui is een uit China afkomstige, duizenden jaren oude studie van de mens in relatie tot zijn omgeving en is gericht op het creeren van harmonie tussen mens en ruimte. 

Met een Feng Shui op het werk analyse kan de energiestroom in een pand verbeterd worden, waardoor het kantoor of bedrijf, de praktijkruimte of de winkel beter afgestemd kan worden op werknemers en cliënten.

Voorbeelden van de effecten van op Feng Shui gebaseerde veranderingen in de werkruimte:

In kantoren:

effectievere brainstormsessies, een betere concentratie en efficienter werken voor werknemers;

In praktijkruimtes:

prettiger werken voor de hulpverlener, cliënten die rustiger zijn tijdens een behandeling en daarmee een grotere effectiviteit van de behandeling;

In winkels:

personeel dat prettiger werkt, klanten die langer in de winkel blijven, daarbij makkelijker aankopen doen en graag weer terugkomen.

De analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

Analyse vooraf

Plattegronden, foto’s & informatie over organisatie, werknemers en klanten worden vooraf geanalyseerd.

Consult

Tijdens het bezoek wordt het gehele pand geobserveerd. Daarna volgt de concrete en praktische vertaling in interieuradviezen gericht op:

  • een betere doorstroming van de energie,
  • het op de juiste plaats vestigen van afdelingen, van functies en van mensen;
  • het in balans brengen van kleuren en materialen;
  • het oplossen van ruimtelijke en andere problemen.

Evaluatie verslag

In een uitgebreid verslag worden de belangrijkste bevindingen beschreven. Indien gewenst kunnen de uitkomsten en adviezen voor een grotere groep gepresenteerd worden.

Praktische informatie

Feng Shui op het werk kan gericht zijn op het huidige pand, een nieuw bedrijfspand of een te (ver)bouwen bedrijfspand.

De prijs is afhankelijk van de omvang van het bedrijfspand en het aantal werknemers. Prijs indicatie op aanvraag. Offerte volgt na gesprek.

{

Sinds het verplaatsen, verbouwen en het op basis van de Feng Shui adviezen herinrichten van mijn praktijkruimte krijg ik meer klanten en een ander soort klanten!